Missa inte RMS i Stockholm 8 November

FOSS-Stockholm har bjudit in Gnuprojektets grundare och chefsideolog Richard M Stallman för en föreläsning om hans hjärtefråga Fri Mjukvara. Platserna försvann på några timmar, men tack vare vänliga sponsorer har lokalen uppgraderats och det finns fortfarande ett hundratal (gratis)biljetter kvar.

Plats: Aula Magna/KTH, Frescativägen 6, Stockholm.
Tid: Tisdag 8 November, kl 18-20:30 (+efterföljande nördöl på lokal).

Boka din biljett via Eventbrite!Write a Comment

Tio senaste: