Koda som det är 1992

Lawrence Kesteloot har vänligt nog

  1. Kodat en Turbo Pascal-kompliator i javascript
  2. Släppt koden fritt
  3. Slängt upp en körbör version på nätet så att jag slipper installera node
Editor
Output

Repo: https://github.com/lkesteloot/turbopascal

Lekbox: https://lkesteloot.github.io/turbopascal/Write a Comment

Tio senaste: