OS X Leopard

 

 

Spotlight

Det smarta sökverkyget Spotlight som introducerades i OS X  Tiger är väldigt praktiskt men kräver även mycket resurser . Om du permanent vill avaktivera bakgrundsindexeringen så gör du så här (i terminalen): 

sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.metadata.mds.plistför att 

för att återigen aktivera den så kan du göra genom att köra: 

sudo launchctl load -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.metadata.mds.plistWrite a Comment

Tio senaste: